Ekoturizm, doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir bir turizm sektörünün oluşturulmasına yardımcı olan bir turizm türüdür. Bu tür turizm, insanların doğayla ve yerel topluluklarla daha yakından ilişki kurmalarını sağlar ve böylece doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunur.

Ekoturizm, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmak için çeşitli yöntemler kullanır. Örneğin, ekoturizm işletmeleri sınırlı sayıda ziyaretçi kabul ederek doğal kaynakların aşırı kullanımını önler. Böylece, doğal kaynaklar daha verimli bir şekilde kullanılır ve zamanla iyileşme gösterir.

Ekoturizm ayrıca doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmak için yerel toplulukları da içerir. Bu sayede, yerel halk doğal kaynakların değerini anlar ve koruma çalışmalarına destek olur. Ekoturizm sayesinde yerel topluluklar, doğal kaynakların korunmasından doğrudan yararlanır ve bu kaynaklardan elde ettikleri geliri kendi ihtiyaçları için kullanabilirler.

Ekoturizm ayrıca doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmak için yerel ekonomik gelişime de katkıda bulunur. Bu tür turizm, yerel halkın doğal kaynakları koruma ve sürdürme faaliyetlerine katılmasını teşvik eder. Böylece, yerel topluluklar ekonomik olarak da güçlenir ve bölgede istihdam artar.

Sonuç olarak, ekoturizm doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir bir turizm sektörünün oluşturulmasına yardımcı olur. Bu tür turizm sayesinde insanlar doğayla ve yerel topluluklarla daha yakından ilişki kurabilir ve böylece doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunurlar.