Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan turizm sektörü üretim faaliyetlerinden dolayı ekonomik olarak önemlidir. Ayrıca turistler ve yerel halk için sosyal faydalar sunmaktadır. Vurma etkisine sahip olduğu için altyapı ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesini teşvik etmektedir. (Oyola vd,2012:659) Tüm bu olumlu özelliklerinden dolayı turizm pazarından pay almak isteyen bölgeler, bu amaçla çeşitli yatırımlar yapmakta ancak genellikle sadece günün koşullarına göre hareket etmektedirler. Oysa sahip olunan doğal, kültürel, fiziki değerleri korumak ve yıpranarak yok olmalarını engellemek için yapılacak planlar yatırımların çok daha uzun süreli kazanç elde etmesini sağlayacaktır. Planlama çalışmaları olmadan turizm gelişiminin istenen seviyeye ulaşabilmesi pek mümkün görünmemektedir. Bölgenin turizm merkezi olabilmesi için yapılan planlama çalışmaları, bölgenin sahip olduğu turistik ürünlerin yapısını da istenen düzeye getirecektir. Bu sayede bölgede mevcut olan ve geliştirilmesi düşünülen turistik ürünler, rekabet ortamına uyum sağlayacak ve nesiller boyu korunacaktır (Mercan,2010:36). Türkiye’yi turizm pazarında daha ön sıralara çıkarmak amacıyla 2023 yılına kadar yapılması planlanan eylemler “Türkiye Turizm Stratejisi” adı altında sıralanmıştır. Ayrıca bu strateji ile birlikte onun önemli bir bileşeni olan ve 2007-2013 yıllarını kapsayan bir eylem planı da hazırlanmıştır. Bu eylem planı ile turizmin kısa, orta ve uzun vadede sorunları belirleme, bu sorunları çözecek kuruluşlar ve bunların üstlendikleri rollerin açıklığa kavuşturulması hedeflenmiştir. (Demir,2014:106-107) Bu gelişmelerin yanında bölgesel anlamda da çalışmalar yapılması önemlidir. Yapılacak bu planlama çalışmalarında sürdürülebilirlik ilkesine uygun kararlar alınması gerekmektedir. Çünkü mevcut varlıkların turistlere istedikleri memnuniyeti sağlayabilmesi ancak yeterli korunması ile mümkündür. Turizm hareketinin çeşitlendirilmesi ile birlikte mevcut koruma bölgelerinin taşıma kapasitelerinin aşımı engellenecek ve sahip olunan doğal ve kültürel unsurlarda korunacaktır

Abdurrahman DİNÇ*
Pınar YEŞİLÇİMEN**

İlgili makale

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir