Yaklaşık yarım yüzyıldır ülkelerin ekonomilerini canlandırmak için kullandıkları bir araç konumunda olan turizm sektörü ekonomik katkısının yanında bölgeye ve bölge halkına sosyal ve kültürel gelişim desteği de sağlamaktadır. Sahip olunan kıt kaynaklardan elde edilen bu desteğin verimli kullanılması ve gelecek nesillere aktarılması sürdürülebilir turizm çalışmalarının temel amacını oluşturmaktadır. Sürdürülebilir turizm çalışmalarına katkı sağlayacak paydaşlar arasında bulunan turistik hizmet sunan işletme yöneticilerinin bu bağlamda ne düşündüğü ve ne yapmak istediği önem arz etmektedir. Karaman ili; çeşitli turizm türlerinin gelişimi açısından yüksek potansiyele sahip bir il konumundadır. İlde pek farklı ekoturizm türlerini yapmak mümkündür. Kültür turizminden trekkinge, raftingden sportif olta balıkçılığına kadar geniş bir yelpazede turizm yapılabilmektedir. Özellikle ekoturizm türlerine gerekli yatırım ve tanıtımlar yapıldığı taktirde bölge turizmden hak ettiği payı almaya başlayacaktır. Bu çalışmanın amacı bölgede hizmet veren turistik işletme yöneticilerinin sürdürülebilir turizm algısını ölçmektir. Bu amaçla Sırakaya-Türk (2008) tarafından oluşturulan Sürdürülebilir Tutum Ölçeği (SUS-TAS) kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Karaman ilindeki 16 seyahat işletmesi ve 8 otel işletmesi oluşturmaktadır. Elde edilen bulgulara göre yöneticilerin büyük çoğunluğu turizmin sürdürülebilirliği için verilen önerilere olumlu bir bakış açısına sahiptir.

Doç.Dr.Abdurrahman DİNÇ Necmettin Erbakan Üniversitesi a.dinc@konya.edu.tr
Öğr.Gör.Pınar YEŞİLÇİMEN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi pinaraydag@kmu.edu.tr

İlgili Makale