Doğa; insan ve diğer canlılar için yaşamlarını sürdürdükleri ve karşılıklı etkileşim halinde oldukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel bir ortamdır. Bu ortama en çok gereksinim duyan insanoğlu son yüzyılda doğayı dolayısıyla çevreyi daha etkin kullanmaya başlamıştır. Bu kullanım alanlarının birisi de turizmdir. Son dönemde Dünya ve Türkiye’de turizm faaliyet ve çeşitliliğinin artması çevre ile olan ilişkileri daha önemli kılmaktadır. Türkiye doğal güzellikler bakımından zengin bir ülke olup her gün yeni mekanlar turizm alanı olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda artan turizm faaliyetleri doğadan daha çok yararlanmayı amaçlarken sürdürülebilirlik kavramına uzak kalmıştır. Bu çalışmada son dönemde yoğun bir turist akınına uğrayan ve bunun sonucu olarak da hızlı bir kirlenmeye maruz kalan Sivas ili sınırları içerisindeki Sızır Şelalesi incelenmiştir. Kızılırmak’ın kollarından biri olan Sızır (Göksu çayı) suyu yaklaşık 22 metre yüksekten, traverten basamakları üzerinde yedi farklı noktadan dökülen bir doğa harikasıdır. Sivas ve Kayseri il merkezlerine yakın olan ve önemli bir regreasyon alanı olan bu bölgede gelen turistlere bağlı olarak farklı kirlilikler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu konuda gerekli önlemler alınmaz ise bu doğal güzellikler maalesef yok olup gidecektir. Farklı araştırma yöntemleri kullanılan bu çalışmada bölgenin turizm potansiyeli ve turizm çalışmaları, ortaya çıkan çevre sorunları ve çözüm önerileri ele alınmaya çalışılmıştır.

Doç.Dr.Abdurrahman DİNÇ

İlgili Makale