Eğitim tüm alanlarda olduğu gibi turizm alanında da çok önemlidir ve bu önemini korumaktadır. Türkiye turizminde eğitimli ve kalifiye elaman ihtiyacı son yıllarda giderek artmaktadır. Dünyada hızla gelişen turizm sektörü, ekonomik ve sosyal boyutlara sahip potansiyel bir gelir kaynağıdır. Turizm işletmelerinin sektörden en yüksek düzeyde kazanç elde etmelerinin yolu kaliteli hizmet üretmek ve müşteri memnuniyetini sağlamaktan geçmektedir. Sektörünün yapısı gereği üretim ve tüketimin eş zamanlı olmasından dolayı insan unsuru ön plana çıkmaktadır. İnsan unsurunun ön plana çıktığı bu sektörde hizmet kalitesinin arttırılması ancak nitelikli personel ile mümkündür. Turizm işletmelerinin, sektörün ana unsuru olan insan faktörüne dikkat etmeleri ve bu konuda insan kaynaklarına yatırım yapmaları gerekmektedir. Bu çalışma, Türkiye’de turizm eğitimi alan öğrencilerin aldıkları eğitimi ve eğitim veren kurumları inceleyerek Türkie’de turizm eğitimine olan bakış açısını ve önemini vurgulamak amacıyla yapılmıştır. Farklı bilimsel yöntemlerin kullanıldığı bu çalışmada turizm eğitiminin yapısı ve sorunları çok yönlü bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda ortaya çıkan en önemli bulgu ise turizm sektörüne uygun nitelikte ve sayıda personel yetiştirilemediği, var olan turizm eğitim kurumlarının da bu ihtiyacı karşılamakta güçlükler yaşadığı yönündedir. Farklı önerilerin sunulduğu bu çalışmada turizm ve eğitim başlıklarının birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğu gözlemlenmiştir.

Abdurrahman DİNÇ*
Şadiye ŞENGÖZ**

Türkiye’de Turizm Eğitiminin Önemi