Ekoturizm son yıllarda hızla gelişen bir turizm türü olup ülkemizde de ekoturizmi geliştirmeye yönelik çalışmalar son yıllarda hız kazanmıştır. Özellikle son dönemde yaşayan pandemi süreci doğanın bir parçası olan insanın doğayı daha iyi anlamasını sağlamış, aynı zamanda da doğaya yöneltmiştir. Ekoturizm için de bu tarihi bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğru yönetildiğinde ekoturizm, ülkemiz için önemli bir gelir kapısı olacak ve dünya turizminden çok daha fazla pay almamızı sağlayacaktır. Çalışma alanını oluşturan Gölyaka köyü idari olarak Konya İlinin Beyşehir ilçesine bağlı olmasına rağmen, coğrafi bölge olarak Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. Eşsiz bir coğrafyada yer alan Gölyaka, gerek doğal yer altı/yer üstü kaynaklarıyla, gerekse arkeolojik, tarihi ve kültürel değerleri ile ekoturizm bakımından önemli bir destinasyon merkezi olma özelliğini taşımaktadır. Zengin bir kültürel mirasa ve doğal güzelliklere sahip olan köy, yerli ve yabancı turistlerin alternatif turizm merkezi olmaya adaydır. 7000 yılı aşkın bir süredir varlığını devam ettiren Gölyaka köyü, sahip olduğu bitki örtüsü çeşitliliği, yaban hayatın varlığı, önemli kuş türlerinin bulunması ve coğrafi özelliklerinin uygunluğu bakımından sürdürülebilir turizm potansiyelinin yüksek olduğu görülmektedir. Doğal olarak bu merkezin turizm amaçlı daha etkin kullanımı ve geliştirilebilmesi için ekoturizmin ilkeleri ışığında plan ve programların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada Gölyaka köyü ve yakın çevresinin ekoturizm potansiyeli ve olanakları, ekoköy kriterlerine uygunluğu, nitel ve nicel araştırma yöntemleriyle incelenmiş, bizzat saha çalışmaları yapılmıştır. Genel olarak yörenin ekoturizm potansiyelinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yerel halk ve ilgili paydaşlarla birlikte ele alınarak, ekoturizmin geliştirilmesine ve etkin bir biçimde hayata geçirilmesine dair öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Ekoturizm potansiyeli, sürdürülebilirlik, Gölyaka Köyü, Beyşehir, Konya

Abdurrahman DİNÇ*
Serap ARI**

İlgili Makale:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir