Son yıllarda sürdürülebilirlik kavramı dünyada en çok tartışılan konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Turizm odaklı baktığımızda sürdürülebilirlik kavramı; turizmin kaynağı olan tarihi, doğal, kültürel ve sosyal değerlerin korunup geliştirilerek turizm çekiciliklerinin devamını sağlamayı ifade etmektedir. Sürdürülebilir turizmin gelişmesi, uzun vadede yerel değerlerin yaşatılarak ve korunarak turist tatminini artırmaya, yerel halk ve turizm çalışanlarında sürdürülebilir turizm bilinci oluşturmaya bağlıdır. Konya ili Türkiye’nin tam ortasında, önemli bir kavşak
noktasında bulunmakla birlikte, var olan turistik değerleri sayesinde günümüzde bir turizm cazibe merkezi durumundadır. Pek çok turizm çeşidinin yapılabildiği ilde buna bağlı olarak 4 ve 5 yıldızlı otellerde hızla açılmaktadır. Bu çalışma ile Konya’da faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan personelin sürdürülebilir turizm algısı ölçülmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 33 soru sürdürülebilir turizm algısı, 7 soru demografik özellikleri belirlemeye yönelik toplam 40 soruluk anket formu hazırlanmıştır. Araştırma kapsamında Konya’da faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel çalışanlarına anketler uygulanmış ve sonuçlar SPSS programında analiz edilerek yorumlanmıştır. Böylece Konya genelindeki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerindeki toplam 125 turizm personelinin sürdürülebilir turizm algısı ölçülmüş diğer çalışmalara bir kaynak olması sağlanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Çevresel Sürdürülebilirlik, Algılama, Konya

 

Abdurrahman DİNÇ, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye, a.dinc@konya.edu.tr
Selim ALAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye, selim25lale@gmail.com

İlgili Makale:

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir