Dünyada en hızlı büyüyen sektörler arasında yer alan turizm, birçok ülke açısından önemli bir ekonomik kaynak olarak nitelendirilmektedir. Ülkelerin hem gelir kaynağı açısından hem de tanıtım açısından önemli bir yere sahip olan turizmde son yıllarda farklı arayışlar ortaya çıkmaktadır. Günümüzde kitle turizminin yanı sıra alternatif turizm faaliyetleri de ülkelerin turizm politikalarında yerlerini almaya başlamıştır. Turizm ürünlerinin devamlılığı ve sürdürülebilir turizm için bir ülkenin veya bir şehrin kimliğini yansıtan bir çok alternatif turizm türü ortaya çıkmaya başlamıştır. İnsanların ihtiyaç ve beklentilerinde yaşanan değişim ve beklentiler sonucunda dünyada var olan kitle turizmlerinin yanı sıra özellikle ülkeler turizm politikalarında farklı arayışlara girmişlerdir. İnsanların kitle turizmi yerine daha çok doğa ile iç içe olma istekleri yıl boyunca yoğun iş hayatları ve kalabalık kentlerden uzaklaşma istekleri insanları doğa turizmine yönlendirmiş ve bu doğrultuda ekoturizme olan ilgi ve talep artmıştır. Farklı turizm türlerinden birisi olan “ekoturizm” son yıllarda ülkelerin turizm politikalarında önemli bir yere sahip olmuştur. Ülkeler turizm politikalarını belirlerken artık kitle turizminin yanı sıra sürdürülebilir turizm olan ekoturizmi politikaları içerisine dahil etmektedir. Bir bölgenin ekoturizm potansiyelinin varlığının yanında o bölgenin tanıtılması ve aktif olarak kullanılması önemlidir. Devletler ülkeleri içerisinde yer alan ekoturizm kriterlerini sağlayan alanlara yönelmiş ve bu alanların turizme katılması konusunda politikalar izlemektedir. Bu bağlamda özellikle üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarında yapılan tezlerde ekoturizme yer verilmiş ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların önemi çalışma sahası olan bölgelerin ekoturizm açısından ele alınması ve incelenmesidir. Bu çalışmada YÖK tez bankasında kayıtlı olan yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiştir. Tezlerin türleri, çalışma sahaları ve konuları ele alınarak tablolarla gösterilmiştir. Veri toplama aracı olarak nitel araştırma yöntemi olan ilgili alan yazını incelemesi yapılmıştır. Ayrıca ikincil veri kaynakları olan doküman analizi ile ilgili literatürde yapılan akademik çalışmalar, kitaplar ve dergiler incelenerek araştırma sürecinde çalışmanın hazırlanılmasında faydalanılmıştır. Genel anlamda çalışmadan elde edilen veriler incelendiğinde tezlerde “ekoturizm” kavramı 2000 yılında tezlerde konu olarak ele alınmaya başlanmıştır. Fakat literatür taraması yapıldığında “ekoturizm” kavramı daha önceki yıllarda makale çalışmalarında karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Turizm, Ekoturizm, Yüksek Lisans, Yüksek Lisans Tezleri

Doç. Dr. Abdurrahman DİNÇ Necmettin Erbakan Üniversitesi a.dinc@erbakan.edu.tr
Yüksek Lisans Öğrencisi Hamdi KARAKÖK Necmettin Erbakan Üniversitesi hkarakok@icloud.com

İlgili Makale:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir