Ekoturizm ile ilgili pek çok tanım yapılmış olmakla birlikte en çok kabul gören tanımı “yeryüzünün doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına alan, bunun yanı sıra yerel halkların ekonomik kalkınmasına destek olurken, sosyal ve bütünlüklerini koruyup gözeten bir yaklaşım ve tavırdır”. Sürdürülebilirlik ise “bugünkü neslin gereksinmelerini, gelecek nesillerin kendi gereksinmelerini karşılama haklarını koruyarak sağlamak” olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, Akdeniz Bölgesinin Antalya bölümünde bulunan Akseki ilçesine bağlı Sarıhacılar Köyünün sürdürülebilir ekoturizm potansiyeli ele alınmıştır. Köy hem doğal hem de tarihi ve kültürel değerler bakımından zengindir. Çok eski bir tarihi geçmişe sahip olan köy aynı zamanda ticaret yolu olarak kullanılan eski kervan yolu üzerinde bulunmaktadır. Kuzey kısımda Akseki, güneyde Belenalan köyüne kadar uzanan tarihi kervan yolunu yüzlerce yıllık taşlar üzerinde yürümek mümkündür. Köy özellikle tarihi dokusu ve geleneksel mimarisini korumuş olmasıyla dikkat çekmektedir. 30’dan fazla tescilli düğmeli eve ve tarihi bir camiye sahip bir köydür. Köy çevresinde ormanlık alanlar, endemik türlerin olduğu flora ve faunaya sahiptir. Çevresinde mağara, kültürel değerler, antik kalıntılar, kervan yolları, kullanılan güzergâhlar bulunmaktadır. Yapılan şenlikler, mimari yapısı, el sanatları / zaanatları, gastronomi açısından zenginlikleri, değerlendirilerek turizmde sürdürülebilirliği sağlanacak bir bölgedir. Özellikle son yıllarda Antalya bölgesine gelen yabancı turistlerin ilgisini çeken otantik bir köy konumundadır. Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada, Sarıhacılar köyü ve yakın çevresinde uygulanmakta olan ve uygulanabilecek sürdürülebilir ekoturizm aktiviteleri araştırılmıştır. Yörenin sürdürülebilir ekoturizm açısından potansiyeli yüksek bir bölge olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Sürdürülebilir Turizm, Akseki, Sarıhacılar Köyü, Ekoköy

Abdurrahman DİNÇ

Gülnihal Işıklı

İlgili Makale: