Turizm endüstrisinin ekonomik getirisi her geçen gün artmaktadır. Artan bu ekonomik getiriden pay almak veya payını arttırmak isteyen destinasyonlar turistlere sundukları turizm hizmetini çeşitlendirerek potansiyel turistleri destinasyona çekmek istemektedir. Bu kapsamda destinasyonlar hüzün turizmi, gastronomi turizmi, ekolojik turizm, balon turizmi, casino (kumar) turizmi gibi özel ilgi turizm strateji ve politikaları geliştirip uygulamaktadır. Son yıllarda talebi artan turizm türlerinden birinin ekoturizm olduğu söylemek mümkündür. Çünkü, artan sanayileşme, kentleşme ve yoğun iş ortamından uzaklaşmak, tatil yaparken eğlenmek, öğrenmek ve dinlenmek isteyen turistler ekoturizm aktivitelerine yönelmeye başlamıştır. Sürdürülebilir ve doğaya duyarlı bir felsefeye sahip olan ekoturizm doğal çevre ile beraber kültürel mirasında geliştirilmesi ve korunması için önemli bir araç olarak görülebilir (Koçan, 2012). Ekoturizm yerel halka ekonomik fayda sağladığından dolayı, toplum içinde oluşmuş olan gelir dağılımı adaletsizliğinin de giderilmesi konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Ekoturizm katılımcıları var olan ekonomik güçlerinin sayesinde kişisel olarak eğlenme, eğitim, öğrenme, dinlenme ve deneyim elde etmeyi umdukları keyif aracılığıyla yaptıkları harcamalar sayesinde toplumun görece düşük gelir seviyesindeki
kişilerin bu harcamalardan gelir elde etmelerine imkan sağlamaktadır. Özellikle kırsal alanlarda ekoköylerin kurulması buralarda önemli bir ekonomik refah sağlayabilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizmin çeşitlendirilmesi, ülke geneline yayılması, yerel halka ekonomik katkı sağlaması, kültürel ve doğal değerlere dayalı turizmin geliştirilmesi için projelere hız vermesi (Sezen vd., 2012), aynı zamanda 2023-Türkiye Turizm Stratejisinde ekoturizm bölgeleri kapsamında geliştirilecek olan 4 bölge (Batı ve Orta Karadeniz Ekoturizm Bölgesi, Antalya Ekoturizm Bölgesi, Antalya Doğusu ve Mersin Ekoturizm Bölgesi, GAP Ekoturizm Bölgesi) belirlenmesi (Türkiye Turizm Stratejisi, 2013) ekoturizm konusunu önemli hale getirmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı Çukurova bölgesinde yer alan Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerini kapsayan bir ‘Çukurova Ekoturizm Bölgesi’ potansiyelin ortaya çıkarmaktır.

Abdurrahman Dinç

Yunus Topsakal

İlgili Makale: