İnsanların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla üretim faaliyetlerinin artırılması çevre sorunlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bununla birlikte temelinde ana kaynakların korunması, geliştirilmesi ve özellikle yenilenebilir kaynakların değerlendirilmesi yatan sürdürülebilir turizmin çevreyle uyum içerisinde olması kaçınılmaz bir gerçektir. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı İç Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren yeşil yıldızlı otel işletmelerinin uygulamakta oldukları yeşil yıldız kriterlerinin ortaya konulmasıdır. Bu amaç kapsamında yeşil yıldız uygulamasına sahip otel işletmelerinde; genel yönetim, personel eğitimi, tesisin yatak odalarındaki düzenlemeler, enerji, su, deterjanlar ve atıklara yönelik yapılan uygulamalar değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede araştırmanın verileri, İç Anadolu Bölgesinde bulunan; Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri ve Nevşehir illerindeki yeşil yıldız belgesine sahip otel işletmelerinde görev yapan yöneticilerle yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma sonucunda işletmelerin çoğunun çevre danışmanlık hizmeti aldığı tespit edilmiş ve yeşil yıldız kriterlerini hizmet aldıkları danışmanlık firmalarının yönlendirmesiyle gerçekleştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca bu çalışmada yeşil yıldız uygulaması bulunan otel işletmelerinin geleceği düşünen ve sorumluluk bilincinde olan işletmeler olduğu ve çevreye duyarlı faaliyetler gerçekleştirme eğilimi içerisinde oldukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler : Yeşil Yıldız, Otel işletmeciliği, Sürdürülebilir turizm, Çevre Dostu

Abdurrahman DİNÇ

Bünyamin ÖZLÜ

İlgili Makale: