Türkiye’de turizmin gelişmesi sürecinde, yeni turizm projelerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. Turizm sezonu nisan-ekim aylarına yoğunlaşmış durumda olduğu gözlemlenmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2023 Türkiye Turizm Stratejisi’nde Konya’da geliştirilmesini hedeflenen turizm türlerinden biride ekoturizmdir. Ekoturizm; geçmişten günümüze kadar uzanan kültürel değerlerin bulunduğu alanlar ile nispeten bozulmamış ve kirletilmemiş doğal alanlara, araştırma, değerini anlama, yaban bitkileri ve hayvanları
inceleme gibi spesifik amaçlarla yapılan seyahattir (Tetik,2012).Ekoturizmin en önemli alt yapısı olan doğal kaynaklar konusunda; Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Türkiye Korunan Alanlar Sistemi dahilinde korumaya aldığı alanlar ile ilgili Milli Park, Tabiat Koruma Alanı, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Muhafaza Ormanı, Doğal Sit, Özel Çevre Koruma Bölgesi, Biyosfer Rezervi, Dünya Miras Alanı kategorileri mevcuttur. Kültür ve Turizm Bakanlığı, turistik ürün çeşitlendirmesi ve kıyı alanlarındaki turizm yoğunlaşmasını azaltmak ve turizmin sosyo-ekonomik faydalarını daha az gelişmiş bölgelere dağıtacak şekilde tatilleri yaymayı amaçlayan bir politika izlemektedir.

Bu amaçla geliştirilen projeler şunlardır;

Mavi Bayrak Projesi, Çam Ödülü Projesi, ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi, ATAK Projesi, Belek Yönetim Planı, DağDoğa Yürüyüşü Projesi, Yayla Turizmi Projesi, Akarsu Turizmi Projesi, Bisiklet Tur Güzergahlarının Belirlenmesi-Geliştirilmesi Projesi, Atlı Doğa Yürüyüşü Projesi, Mağara Turizmi Projesi, Sportif Olta Balıkçılığı Projesi, Kus Gözlemciliği Projesi, Tarım- Çiftlik Turizmi Projesi, Botanik Turizmi Projesi, İpek Yolu Projesi, Av Turizmi Projesi (Tekin,2017).

Türkiye’de ekoturizm bilincinin oluşması ile birlikte 2002 yılında İstanbul’da ‘Ekoturizm Derneği’ kurulmuştur. 2023 Türkiye Turizm Stratejisinde ise Konya’ya ilişkin 2 strateji ve 1 Ekoturizm Bölgesi hedefi belirlenmiş ve buna yönelik planlara yer verilmiştir (Tekin, 2017).

Doç Dr. Abdurrahman DİNÇ, Necmettin Erbakan Üniversitesi, a.dinc@erbakan.edu.tr
Abdulkerim AYHAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, abdulkerimayhan@hotmail.com

İlgili Makale: