Her geçen gün önemi daha çok artan turizm sektörü ülkeler için önemli bir ekonomik kaynak olarak nitelendirilmektedir. Son dönemlerde turistlerin değişen beklentileri ve istekleri
doğrultusunda alternatif turizm alanları daha çok önem arz etmektedir. Bu doğrultuda turizm ürünlerinin devamlılığı, insanların ihtiyaçları ile beklentilerinde yaşanan değişim ve
sürdürülebilir turizm için bir ülkenin veya bir şehrin kimliğini yansıtan bir çok alternatif turizm türü ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu nedenle insanlar, kitle turizmi yerine, daha çok
doğa ile iç içe olabilecekleri, yıl boyunca devam eden yoğun iş tempolarından ve kalabalık kentlerden uzaklaşma istekleri doğrultusunda doğa turizmine yönlenmiş ve bu bağlamda
insanların kitle turizm yerine kırsal turizme ilgi ve taleplerinde artış görülmüştür. Son dönemde dünyayı etkisi altına alan COVİD 19 salgını da bu süreci hızlandırmıştır. Doğa
merkezli olan kırsal turizm içerisinde bir çok farklı alternatif turizm türü yer almaktadır. Bunların içerisinde son dönemlerin yükselen turizm türü olan astro-turizm de kırsal turizm
olarak değerlendirilmektedir. Son yıllarda dünya genelinde uzay araştırmalarında ve çalışmalarında yaşanılan gelişmeler insanların uzaya olan merakını artırmış ve bu bağlamda
insanların astronomi konularına, çalışmalarına ve faaliyetlerine ilgileri artmıştır. Bu çalışmada alternatif turizm açısından farklı destinasyon alanlarına sahip olan Konya ilinin astro-turizm
potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada astro-turizm kavramsal olarak açıklanmış ve astro-turizm şartları ele alınmıştır. Bu çalışmada dünyadaki ve Türkiye’deki
astro-turizm faaliyetleri ele alınarak dünya genelinde belirlenen karanlık gökyüzü parkları aktarılmıştır. Ayrıca ışık kirliliği haritası için Bortle Karanlık Gökyüzü ölçeği kullanılarak
Konya ili için uygun bölgeler belirlenmiştir. Çalışma sonucunda Konya ilinin özellikle tarihi ve kültürel alanlarında ve milli koruma alanlarında yapılacak astro-turizm faaliyetleri ile
bölgenin tanıtımı ve turizm potansiyelinin artacağı öngörülmüştür. Araştırma sonucu özellikle Türkiye’de yapılan astro-turizm faaliyetlerinin yetersiz ve kısıtlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Ayrıca Konya ilinde astro-turizm faaliyetlerinin uygulanabileceği potansiyel mekanlar belirlenerek önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Turizm, alternatif turizm, kırsal turizm, astro-turizm, Konya.