Doç.Dr.Abdurrahman DİNÇ

Öğrenim Bilgisi

1991-1995
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/COĞRAFYA BÖLÜMÜ/COĞRAFYA PR

1997-1999
Selçuk Üniversitesi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)

Tez adı: Akören ve Çevresinin Fiziki Coğrafyası (1999) Tez Danışmanı:(AKİF AKKUŞ)

1999-2009
Selçuk Üniversitesi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/COĞRAFYA EĞİTİMİ (DR)

Tez adı: Tarsus Çayı Havzası’nın Coğrafi Etüdü (2009) Tez Danışmanı:(AKİF AKKUŞ)

Akademik Görevler

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/COĞRAFYA BÖLÜMÜ (BÖLÜM BŞK YARD. VE BEŞERİ COĞ ABD BAŞKANI)

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/TURİZM FAKÜLTESİ/TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ/TURİZM REHBERLİĞİ ANABİLİM DALI (BÖLÜM BAŞKANI)

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/TURİZM FAKÜLTESİ/TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ/TURİZM REHBERLİĞİ ANABİLİM DALI (DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA
VE BÖLÜM BAŞKANLIĞI)

İdari Görevler

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/COĞRAFYA BÖLÜMÜ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/COĞRAFYA
BÖLÜMÜ/BÖLGESEL COĞRAFYA ANABİLİM DALI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/TURİZM FAKÜLTESİ/TURİZM REHBERLİĞİ
BÖLÜMÜ/TURİZM REHBERLİĞİ PR.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/TURİZM FAKÜLTESİ/TURİZM REHBERLİĞİ
BÖLÜMÜ/TURİZM REHBERLİĞİ ANABİLİM DALI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/TURİZM FAKÜLTESİ/TURİZM REHBERLİĞİ
BÖLÜMÜ/TURİZM REHBERLİĞİ ANABİLİM DALI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/EKOTURİZM
REHBERLİĞİ ANABİLİM DALI

Yönetilen Tezler

DOKTORA

ÖZLÜ BÜNYAMİN, (2024)

Kültürel miras turizm potansiyelinin bölgesel gelişmeye katkısında algı araştırması: Gaziantep örneği Necmettin Erbakan Üniversitesi

Yüksek Lisans

2024

DEMİREL AYŞE, (2024)

Doğu Asya ülkelerinde ekoturizm trendlerinin incelenmesi Necmettin Erbakan Üniversitesi
2023

AĞRILI BUSE, (2023)

Akdeniz Bölgesi'ndeki Mağaraların Ekoturizm Açısından İncelenmesi Necmettin Erbakan Üniversitesi

KARAKÖK HAMDİ, (2023)

Sürdürülebilirlik kapsamında Derebucak İlçesi'nin (Konya) ekoturizm potansiyeli ve yerel halkın ekoturizm algısı Necmettin Erbakan Üniversitesi

TOPSAKAL YUNUS, (2022)

Orta avrupa ülkelerinin ekoturizm kapsamında incelenmesi Necmettin Erbakan Üniversitesi

YILMAZ KURTULUŞ, (2023)

Ekoturizm kapsamında ortadoğu ülkelerinin incelenmesi Necmettin Erbakan Üniversitesi

YAVUZ SERPİL, (2023)

İç Anadolu Bölgesi'ndeki Mağaraların Ekoturizm Açısından İncelenmesi Necmettin Erbakan Üniversitesi

OK MEHTAP, (2023)

Ege bölgesi'ndeki millî parkların ekoturizm potansiyelinin araştırılması Necmettin Erbakan Üniversitesi

DOĞU GÖKÇE, (2023)

Ekoturizm kapsamında Eskişehir ili hiking ve trekking rotaları Necmettin Erbakan Üniversitesi
2022

OK MEHTAP, (2022)

Türkiye'deki Millî Parklar'ın Ekoturizm Potansiyellerinin İncelenmesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Ekoturizm Rehberliği Ana Bilim Dalı

SOLAK ESMA, (2022)

İstanbul'daki Adalarda Ekoturizm Potansiyeli, Necmettin Erbakan Üniversitesi- >Sosyal Bilimler Enstitüsü->Ekoturizm Rehberliği Ana Bilim Dalı

TOPSAKAL YUNUS, (2022)

Orta Avrupa Ülkelerinin Ekoturizm Kapsamında İncelenmesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Ekoturizm Rehberliği Ana Bilim Dalı

SEZER BESTE, (2022)

Ardahan ili Çıldır ilçesi ve çevresinin ekoturizm potansiyelinin değerlendirmesi Necmettin Erbakan Üniversitesi

KİRAZ FATİH, (2022)

Batı avrupa ve kuzey avrupa ülkelerinde ekoturizm trendleri Necmettin Erbakan Üniversitesi

AYHAN ABDÜLKERİM, (2022)

Karayip topluluğuna üye ülkelerde ekoturizm faaliyetleri Necmettin Erbakan Üniversitesi

YILMAZ FATMA, (2022)

Ekoturizmde kültür ve coğrafyanın etkisi: Sahraaltı afrika bölgesi örneği Necmettin Erbakan Üniversitesi
2021

AYHAN ABDULKERİM, (2021)

Karayip Topluluğuna Üye Ülkelerde Ekoturizm Faaliyetleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Ekoturizm Rehberliği Ana Bilim Dalı

KİRAZ FATİH, (2021)

BATI AVRUPA VE KUZEY AVRUPA ÜLKELERİNDE EKOTURİZM DESTİNASYONLARI, Necmettin Erbakan Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Ekoturizm Rehberliği Ana Bilim Dalı

SEZER BESTE, (2021)

Ardahan İli Çıldır İlçesi ve Çevresinin Eko Turizm Potansiyelinin Değerlendirmesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Ekoturizm Ana Bilim Dalı

ARICI EBRU, (2021)

İskandinav Ülkelerinde Ekoturizm, Necmettin Erbakan Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Ekoturizm Ana Bilim Dalı

DOĞU GÖKÇE, (2021)

EKOTURİZM KAPSAMINDA ESKİŞEHİR İLİ HİKİNG VE TREKKİNG ROTALARI, Necmettin Erbakan Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Ekoturizm Rehberliği Ana Bilim Dalı

KARAKÖK HAMDİ, (2021)

Sürdürülebilirlik Kapsamında Derebucak İlçesi'nin (Konya) Ekoturizm Potansiyeli Ve Yerel Halkın Ekoturizm Algısı, Necmettin Erbakan Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü- >Ekoturizm Ana Bilim Dalı

GÜRER SERENAY, (2021)

Göller Yöresindeki Ekoturizm Faaliyetleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi- >Sosyal Bilimler Enstitüsü->Ekoturizm Rehberliği Ana Bilim Dalı

YILMAZ FATMA, (2021)

EKOTURİZMDE KÜLTÜR VE COĞRAFYANIN ETKİSİ: SAHRAALTI AFRİKA BÖLGESİ ÖRNEĞİ, Necmettin Erbakan Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Ekoturizm Ana Bilim Dalı
2020

ÇALIŞKAN AHMET, (2020)

Hatay'ın ekoturizm potansiyeli ve yerel halkın ekoturizme bakış açısı, Necmettin Erbakan Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı
2017

USLU SİNAN, (2017)

Sürdürülebilir turizm kapsamında Kapadokya'ya gelen yabancı turistlerin Türkiye'ye bakışı ve güvenlik algısı, Necmettin Erbakan Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı
2014

TEKİN ÖZLEM, (2014)

Turistik ürün çeşitlendirmesi kapsamında Konya'da ekoturizm rotaları, Necmettin Erbakan Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı