Ermenek İlçesi; idari olarak Karaman İli’ne bağlı iken, coğrafi olarak Akdeniz Bölgesi’nin Adana Bölümü’nde ve Orta Toroslar’da yer almaktadır. İlçe dağlık ve engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Bölgenin şekillenmesinde özellikle 3. zamanda meydana gelen Alp Himalaya Orojenezi etkili olmuştur. Torosların bağrında olan bölgede dağlık kesimlerin yanısıra geniş plato sahaları, vadiler ve farklı karstik şekiller dikkat çekmektedir. Akdeniz ikliminin görüldüğü ilçede yüksek kesimlerde Akdeniz dağ ikliminin etkileri görülmektedir. Bölgenin en önemli akarsuyu ilçeyle aynı isme sahip olan Ermenek Çayı’dır. İlçede Ermenek Barajı ve HES sayesinde son yıllarda turizmde çeşitlilik ve canlılık görülmeye başlamıştır. Yine dünyanın en
büyük mağaralarından ve yeraltı derelerinden birisi olan Maraspoli önemlidir. İlçe aynı zamanda çok eski bir tarihi geçmişe de sahiptir. Bu sebeble bünyesinde pek çok sit alanına da barındırmaktadır. Son yıllarda ekoturizm kavramı çok popüler olmuş, pek çok yörenin kalkınması için bir umut haline gelmiştir. Ermenek ilçesi özellikle coğrafi özellikleriyle dikkati çeken ve bu sayede pek çok turizm çeşidine imkan tanıyacak konumdadır. Şayet ilçe için gerekli turizm yatırımlarıyla birlikte tanıtım ve pazarlaması yapılır ise ilçede ekoturizm faaliyetleri önemli bir gelir kaynağı olabilecektir. Özetle Ermenek, sahip olduğu coğrafi, tarihi ve kültürel özellikleri sayesinde su sporlarından, yamaç paraşütüne, dağcılıktan av turizmine kadar pek çok turizm çeşidine ve önemli bir ekoturizm potansiyeline sahiptir. Çalışmada literatür taramasının yanısıra arazi çalışmalarına kadar farklı araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı; farklı coğrafi, kültürel ve tarihi değerlere sahip olan ilçenin ekoturizm potansiyeli farklı yönlerden ele almak ve çözüm önerileri sunmaktır.

1 Assoc. Prof. Dr ABDURRAHMAN DİNC – Necmettin Erbakan Üniversitesi
2 Student ŞADİYE ŞENGÖZ – İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

İlgili Makale

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir